Wergeland Kai

Wergeland Base AS har sitt tilholdssted i Sløvåg.

Her har de utviklet et stort område for ulike tilknytninger til marin industri. Blant annet etableres store kaiområder for tung industri med laster opp til 25 tonn pr. m2. Videre er Nord-Europas største tørrdokk under bygging.

Her deltar Holst & Valen AS som prosjekterende for en rekke prosjekter. Nevner blant annet Kai 5B, Kai 1+2 og tørrdokken.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram