Byggeteknikk

Målsetningen er å utarbeide optimale bæresystemer både med hensyn på økonomi, miljø og bestandighet.

Vi deltar jevnlig i bygningsinformasjonmodellering (BIM) der våre 3D-modeller settes sammen med samarbeidspartneres modeller for kontroller og bedre forståelse av prosjektet.

Firmaets aktører besitter lang erfaring innen fagområdet, og har gjennom årenes løp vært delaktig i en mengde store og utfordrende prosjekter.
Vi benytter de mest moderne hjelpemidler for å oppnå en rasjonell drift og utvikle effektive prisgunstige bæresystemer.

Dette kan vi bistå med:

Spennarmering

I løpet av de siste par årene, har vi jobbet målrettet for å tilegne oss kompetanse innen spennarmerte konstruksjoner. Spesielt satser vi på etterspente dekker og dragere. Vi har avansert programvare som i kombinasjon med egenutviklede programrutiner gir oss sikre og gode resultater som totalt sett kan være økonomisk gunstig.

Marine konstruksjoner

Prosjektering av betongflåter til bruk i oppdrettsnæring og kaier til ulik bruk, er blitt den del av hverdagen i Holst & Valen. Vi benytter de mest moderne FEM-analyser til dimensjoneringen og presenterer kostnadsøkonomiske slanke konstruksjoner som faller i god smak hos oppdragsgiverne.

BIM

BIM står for bygnings-informasjons-modell, og Holst & Valen leverer modeller med aktuell informasjon. Vi startet allerede i 2008 med tegning i 3D. Vi har fulgt opp med statiske beregninger gjennomført som FEM-design analyser i 3D.

Vi implanterer 3D modeller fra våre samarbeidspartnere i vår modell og kan på den måten oppnå hensiktsmessig kontroll i prosjektene. Vi kan lage virkelighetsnære og gode illustrasjoner av modellene og på den måten fremstille våre tanker om bæresystemet visuelt.

Armerings mengde

I Holst & Valen AS har vi lange tradisjoner for å presse armeringsmengden. Flere av våre oppdragsgivere forteller at ett av forholdene som er av stor betydning for valg av oss som rådgiver, er at vi armerer effektivt og lett, men samtidig trygt.

REVIT DESIGN SUIT PREMIUM

Vi 3D modellerer i Revit Design Suit Premium. Building Design Suite er en portefølje med samkjørbar programvare for 3D-bygningskonstruksjon. 

Den støtter bygningsinformasjons modellerings- og CAD baserte arbeidsflyter for arkitekter, VVS-, elektro og bygningsingeniører og fagfolk innen bygg og anlegg.

FEM-DESIGN FRA STRUSOFT

Vi modellerer i 3D ved hjelp av FEM-Design 3D Structure. Videre benytter vi FEM-design Plate. 

Programmene tillater kompleks geometri og beregner både betong- og stålkonstruksjoner. Et uvurderlig hjelpemiddel.

CSI

Fra CSI benytter vi SAP2000 og SAFE. 

SAP2000 benyttes hovedsakelig til rammer mens SAFE er et FEM plateprogram som benyttes til for- og etterspente bjelke- og platekonstruksjoner.

Referanseprosjekt

 • Bellevue
 • Liaparken
 • Gartnerlien
 • Bekkestien
 • Sjøsterk-flåter
 • Lonsåsen
 • Apentunveien 2a
 • Øvre Skansen
 • Maurset hyttefelt
 • Breiviken Brygge
 • Wergeland kai 1 og 2
 • Meieritomten
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram