PROSJEKTLEDELSE

Holst & Valen AS har kompetanse innen prosjektadministrasjon.

Vi fokuserer på god kommunikasjon ettersom vår erfaring er at dette er essensielt for å lykkes i prosjektet.

Gjennom god kommunikasjon skaper vi engasjement, ansvarsfølelse og et godt samarbeid for å nå et felles mål slik at vi gjennomfører prosjektet i henhold til avtalt kvalitet, kostnad og tid.
Sentrale arbeidsoppgaver som prosjektleder er:

• Klarlegge rammene for prosjektet
• Klarlegge oppdragsgivers miljøpolicy for prosjektet
• Styre, lede og kontrollere prosjektorganisasjonens arbeid med hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet.
• Sørge for at oppdragsgiver tar beslutninger som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet iht. de fastlagte tids- og kostnadsrammer.
• Håndheve oppdragsgivers avtaler og kontrakter med øvrige aktører i prosjektet.
• Rapportere til oppdragsgiver
  • GALLERIET
  • MOLLØESMAUET 1
  • ØYRANE TORG
  • RØDE KORS KVILA
  • TRIKKEBYEN
  • BERGEN TANNLEGEFORENING
  • URMAKER BJERKE
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram