AKUSTIKK

Holst & Valen AS har spesialkompetanse innen akustisk prosjektering.

Vi utfører rådgivning innen akustikk. Her utføres beregninger og analyser for trafikkstøy samt romakustikk prosjektering.

Resultater sammenstilles og presenteres i en oversiktlig rapport. Ved utførelse av normerte akustiske målinger, trekker vi veksler på samarbeid med Brekke & Strand Akustikk AS.

ROMAKUSTISK PROSJEKTERING

Regulering av etterklangstid, vurdering av refleksjonsforhold, trinnlydforhold, dempningsforhold for skillekonstruksjoner, flanketransmisjon etc. Vi utfører både beregninger og kan foreta overslagsmessige målinger.

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

Beregning av støynivå utendørs og innendørs med vurdering og forslag til ulike tiltak for bedring av situasjon vha. støyskjerm, fasadetiltak etc.

INDUSTRI AKUSTIKK

Vurdering av støynivå fra industri samt forslag til støydemping, f. eks. ved hjelp av støykabinett for aggregater, etterklangsregulering etc.

Referanseprosjekt

  • KULTURHUSET VASKERELVEN
  • GALLERIET
  • BADELAND PÅ OS
  • BERGEN KINO, KP1
  • TELENOR KOKSTADPROSJEKTET
  • SØREIDPARKEN
  • SJØSTJERNEN
  • HANGURSVEIEN TERRASSE
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram