Varegghallen

Oppdragsgiver Backe Bergen

Varegghallen eller Mulebanen er en idrettshall på 7.800m2.

Bygget er innfelt i det skrånende parkdraget mellom kulturminnene Christinegaard og Mon Plaisir.
Av synlige spor blir banen hevet ca. en meter fra dagens nivå.
Under bakkenivå finner man 3 etasjer med blant annet garderober, undervisningsrom, håndballbane pluss en parkeringsetasje.

For å gjøre plass til bygget, sprenges det ned en 16m dyp grop i fjellet, hvor bygget direktefundamenteres på sprengsteinsmasser.
Konstruksjonen er i betong, med en miks av prefabrikkerte og plasstøpe elementer.

Under fotballbanen på toppen finner vi et betongdekke som hviler på betongdragere.
Dragerene er gjerne det mest spenstige i prosjektet med sine mål på 3,5m i høyde og 30m spennlengde og en egenvekt på ca 90tonn pr stk.

Disse skal sikre tilstrekkelig stivhet i fotballbanen for å unngå svingninger i dekke ved bruk.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram