Nye Straume Sjøfront

Oppdragsgiver Consto Bergen AS

Kvarteret består av 2 nye blokker på henholdsvis 5 og 7 etasjer.
Byggene er konstruert i plasstøpt betong med stål i fasader.
Fundamenteringen er gjort delvis direkte fundamenter på sprengstein og delvis i på stålkjernepeler.

Kvartere er en del av Straume Sjøfront, en helt ny destinasjon med over 300 planlagte boliger, næringslokaler, parkanlegg og sjøliv.

Nye Straume sjøfront ligger kun 5min unna Sartor senter hvor en går tørrskodd igjennom via gangtunnel.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram