Liaparken

I det bratte terrenget mellom Flaktveitvegen og Liavegen i Åsane bygges det 127 leiligheter fordelt på to bygg. Tomten i seg selv gir store geotekniske og konstruksjonsmessige utfordringer hvor det må benyttes mange ulike løsninger for å kunne opprette de forskjellige nivåene til byggene. 

Her er det blant annet bygd 7-8m høye ribbevegger for å ta det store jordtrykket, andre steder er det lagt inn betongkonsoller som er festet inn i fjell for at deler av bygget kan settes oppå disse. Det er også brukt flere typer masser for å kunne regulere trykket fra tilbakefyllingen.

Konstruksjonen over bakken er også komplisert. Det er stor variasjon i planløsningen til leilighetene og de vertikale bærelinjene har vært utfordrende å finne. Mye arbeid har gått med til å finne gode statiske løsninger som gjør at leilighetene blir frie for synlige bærende konstruksjoner.

Prosjektfakta

Tiltakshaver: BOB Eiendomsutvikling AS
Totalentreprenør: FM Strand AS
RIB: Holst & Valen AS
RIGeo: Holst & Valen AS
Les mer om prosjektet her.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram