Kong Oscars Gate

SKB Stiftelsen Kaare Berg skal rehabilitere arealer i Kong Oscars gate 22 – 26 (med flere) og oppføring av 2 nybygg. Kvartalet består av 200 utleieenheter og ca. 1 600 kvm nærings- og kontorarealer. Her skal de oppgradere torg, plasser og fasader og ønsker å legge til rette for et variert byliv innen servering, kunst, kultur og opplevelser.

Prosjektet utføres som samspillentreprise og Holst & Valen har kontrakt som byggherreombud.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver:
SKB Stiftelsen Kaare Berg

Byggherreombud:
Holst & Valen

Tidsrom:
2021-2023/24
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram