Gartnerlien

Holst & Valen AS ble engasjert høsten 2018 av Bonava Norge som rådgiver ved utbyggingen av trinn 1 og 2 på Sandsli i Bergen.


Trinn 1 består av Gartnerlien I med 41 leiligheter over 5 etasjer og Gartnerlien II med 29 leiligheter over 5 etager. Alle tre byggene henger sammen i en parkeringskjeller utført i plasstøpt betong, deltabjelker og hulldekker.

Gartnerlien består i hovedsak av plasstøpte vegger, plattendekker og stålkonstruksjoner men har også innslag av etter-spent betongdekke.

Trinn 2 Sandslitunet og Sandsliportalen består av 2 bygg, hver med sine 7 etasjer pluss parkeringskjeller. Totalt huser disse byggene 58 og 30 leiligheter.

Byggene er utført med plasstøpt garasje og vegger.Dekker er utført som plattendekker mens svalganger og balkonger er levert som prefabrikkerte utkrager-elementer.
Byggetrinnet bærer preg av mer høyde, portal og utgragede etasjer.

Holst & Valen AS har vært RIB for totalt 5 av byggene over en periode fra høst 2018 til høst 2021.

Prosjektfakta

Tiltakshaver Bonava Norge
Totalentreprenør Magnar Sivertsen AS
RIB Holst & Valen AS
Les mer om prosjektet her.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram