Bekkestien

Bekkestien prosjektet er lokalisert i skråningen bak Haukedalen skole i Åsane. Det er totalt 86 leiligheter fordelt på 5 bygg.

På grunn av høydeforskjellene i terrenget har både vi og entreprenør hatt utfordringer med fjellskjæringer som kommer tett på eksisterende vei, nye veier og anleggsveier.

 For å løse tilbakefyllinger, som er opp til 10m høyde, så har det stedvis blitt etablert avlastningsplater med innfestninger til fjell og andre kreative løsninger for å få bygget stabilt. Det har blitt gjort et omfattende arbeid med utomhus konstruksjoner som blant annet innbefatter natursteinsmurer, plasstøpte støttemur på fylling og fjell og betongbroer.

De 5 byggene har store variasjoner i det statiske systemet og det er brukt forskjellige metoder for å løse dette. Trinn 1 (Bygg A og B) er deler av betongdekkene spennarmert for å kunne få til store leiligheter med langt spenn, uten synlige søyler. 

Trinn 2 (Bygg C og D) har bæring i garasje som er vridd i forhold til etasjene over, noe som her er løst med betongdragere for å ta opp disse kreftene. Trinn 3 (Bygg C) har enda større terrengforskjeller og bygget «trappes» nedover ved bruk at støttemurer og natursteinsmurer.

Prosjektfakta

Tiltakshaver: ByBo AS
Entreprenør: Allbygg (betong), Sprengningsteknikk (grunnarbeid)
RIB: Holst & Valen AS
RIGeo: Holst & Valen AS
Les mer om prosjektet her.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram