Apeltunvegen 2A

Apeltunvegen 2A består av 2 stk. blokker med parkering i de 2 nederste etasjene.

Konstruksjonene her støpes vanntett grunnet høy grunnvannstand. Totalt 40 leiligheter.

Bygget er fundamentert på berg via ståkjernepeler, hovedsakelig mot vest samt fundamenter direktestøpt mot berg mot øst. Alle horisontalkrefter tas opp via direktestøpte fundamenter.

Bygget har bæresystem bestående av stål og plasstøpt betong. Leilighetsskiller er hovedsakelig utført som betongvegger.

I gavler og stedvis innvendig benyttes stålsøyler som bærende elementer. Dekkene er gjennomgående plasstøpt med tykkelse 250mm. Balkonger krages ut med utkragerelementer.

Prosjektfakta

Tiltakshaver Bobo Eiendom AS
Totalentreprenør Backe Bergen AS
RIB Holst & Valen AS
ARK Forum Arkitekter AS
Les mer om prosjektet her.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram